TALITAKUMI WEEKEND

Over ons

Oorsprong

De oorsprong van de weekenden ligt in een droom die Pater Jowan in 1977 had. In die droom kwam het woord Talitakumi voor. Doordat het woord nog een tweede keer en een derde keer op zijn pad kwam, ging hij beseffen dat hij er iets mee moest.

Hij ontdekte dat het woord Talitakumi wordt genoemd in het evangelie van Marcus in hoofdstuk 5. Hier vroeg een man aan Jezus of Hij zijn dochtertje wilde komen genezen dat ernstig ziek was. Jezus ging met hem mee en toen Hij aankwam, bleek het meisje te zijn overleden. Jezus bleef de ouders bemoedigen, ging de kamer binnen waar het meisje lag, pakte haar bij de hand en zei: “Talitakumi, meisje, Ik zeg je, sta op”. Het meisje stond op en liep door de kamer. 

Hier vanuit is Pater Jowan in 1979 begonnen om weekenden van genezing op te zetten, samen met andere mensen die een hart hadden om voor andere mensen te bidden en naar hen te luisteren. In het begin waren er vrij veel lichamelijke genezingen, maar gaandeweg kwam het accent meer te liggen op innerlijke genezing en bevrijding.

Katholieke achtergrond

Ons uitgangspunt is het geloof in Jezus Christus en zijn liefde voor ons allemaal. Daarnaast belijden wij onze overtuiging in overeenstemming met de Rooms-Katholieke Kerk. Dit komt vooral tot uitdrukking in de sacramenten, waarbij de eucharistie het centrale sacrament is. Verder is er ruimte voor een biechtgesprek en ziekenzalving. Maar ook in andere onderdelen sluiten we ons aan bij de Kerk.

Niet alleen Rooms-Katholieke gelovigen bezoeken echter onze weekenden. Iedereen met een open houding naar Jezus en God van de Bijbel is welkom. Dus ook als je andersgelovig bent, of op zoek bent naar genezing.

We zijn een onderdeel van de KCV, de Katholieke Charismatische Vernieuwing, die binnen de Kerk nadruk legt op de werking van de Heilige Geest. Meer over Charismatische Vernieuwing: zie www.kcv-net.nl

Verwondingen

Al meer dan 40 jaar heeft God velen genezen van allerlei verwondingen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan mensen die in hun jeugd verwaarloosd zijn, aan mensen die wellicht niet gewenst waren en dit altijd hebben ervaren, aan mensen die moeite hebben om te vergeven en daardoor niet in vrede kunnen leven. Of mensen die seksueel misbruikt zijn en hieronder zwaar te lijden hebben en aan mensen die gepest zijn of nog gepest worden.

Er zijn ook minder zware pijnlijke gebeurtenissen in de levens van mensen, waar ze toch dagelijks last van hebben.

Al deze verwondingen brengen we tijdens het weekend in gebed, we spreken er samen over in groepjes (hoewel je ook mag zwijgen) en er is plaats voor een persoonlijk gesprek. Indien nodig houden we verder contact, verwijzen we door naar professionele hulpverlening, een volgend Talitakumi Weekend of een Emmaus retraite. Bekijk daarvoor de Emmaus retraite website.